Ochrana osobních údajů

Některé údaje, poskytnuté při využívání tohoto serveru, produktů a služeb společnosti Maxime Frigus, s.r.o.
Kunětická 2534/2 Vinohrady120 00 Praha 2

IČ: 05622204. Společnost vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 267522.
(dále jen „MAXIME FRIGUS“), mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. MAXIME FRIGUS se tímto zákonem plně řídí a činí vše pro to, aby tyto osobní údaje ochránila. V této souvislosti pak MAXIME FRIGUS považuje za vhodné informovat o následujícím:

Některé funkce webu vyžadují dobrovolné zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s uživatelem webu (dále jen „uživatel“).

Veškeré údaje, které uživatel poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.

Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky společnosti MAXIME FRIGUS a nejsou poskytovány třetím osobám.

MAXIME FRIGUS má právo použít kontaktní údaje zákazníků k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití produktů a služeb. Každý registrovaný uživatel má právo zasílání těchto informací ze strany společnosti MAXIME FRIGUS kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.