Podnikatelský úvěr

Úvěr pro podnikatele je samostatný obor. Máme pro podnikatele několik možností, jak získat úvěr pro podnikatele.

Jedna s možností je získat úvěr pro podnikatele na fyzickou osobu, kdy úvěr pro podnikatele si vezme podnikatel na sebe na fyzickou osobu.

Další možností je úvěr pro podnikatele na jeho společnost tak zvaný korporátní úvěr.

Další možností je získat úvěr pro podnikatele od soukromých investorů.

Další možností je vstup investora do společnosti žadatele o úvěr pro podnikatele.

Vždy záleží na výši úvěru pro podnikatele a podnikatelskému záměru.